Met het nieuwe hoogwaterseizoen voor de deur, is de portaalsite www.waterinfo.be de informatiebron bij uitstek. De Vlaamse waterwegbeheerders lanceerden gezamenlijk deze website, waar je alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kan terugvinden. De homepage kan zo ingesteld worden dat je de actuele toestand van jouw buurt, een specifieke regio of heel Vlaanderen te zien krijgt.

Waterbeheersing

In november 2010 zorgde zware neerslag ervoor dat de Dender zeer grote hoeveelheden water moest afvoeren richting de Zeeschelde. Een dergelijke was komt volgens de cijfers slechts eenmaal in de honderd jaar voor. De capaciteit van de stuwen op de Dender bleek toen onvoldoende om die hoeveelheden water af te voeren. De rivier kon de grote toevoer van regenwater niet slikken en trad op verschillende plaatsen buiten haar oevers.

Waterwegen en Zeekanaal NV doet er alles aan om overstromingsschade in de toekomst te voorkomen. Een vernieuwing van de stuwen moet de waterafvoer onder controle brengen, overstromingsgebieden geven het water de nodige ruimte. De Vlaamse waterwegbeheerders lanceerden gezamenlijk een portaalsite, die informatie verschaft over de huidige waterstanden, mogelijke overstromingen en droogtes: www.waterinfo.be

Stuwen

Door middel van de stuwen kan Waterwegen en Zeekanaal NV de waterafvoer onder controle houden. Op de Dender tellen we veertien stuwen, waarvan acht langs Vlaamse krant. Zes van de acht stuwen dateren van rond 1865 en zijn vandaag zodanig verouderd dat ze aan vernieuwing toe zijn (Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw, Aalst en Denderbelle) of dat ze niet langer van nut zijn (Teralfene).  De vernieuwing van de stuwen (met een verbreding van de stuwopeningen) zal de hoeveelheid water die kan worden afgevoerd, verhogen.
Lees meer op de pagina ‘stuwen

Aanpassen van de dijken

Overboelare, gelegen in een natuurlijk overstromingsgebied van de Dender, heeft sinds jaar en dag regelmatig te maken met overstromingen, waardoor woningen onder water komen te staan. Daarom werden in de periode 2002-2004 de bestaande langsdijken van de Dender opgehoogd en kwam er een dwarsdijk met schuif op de grens tussen het Waalse en Vlaamse gewest. Zo werden niet alleen de woonkernen van Overboelare beschermd, maar kon ook het natuurlijke overstromingsgebied ter hoogte van het vliegveld efficiënter worden ingeschakeld. Vanaf 2005 is ook een dwarsdijk gebouwd afwaarts het vliegveld. Hoewel deze dijk de woonkernen beter beschermt, lopen er nog altijd juridische procedures tegen de aanleg ervan. Momenteel bestudeert een studiebureau in opdracht van de waterwegbeheerder de aanpak van de globale overstromingsproblematiek in de regio Overboelare. De studie startte begin 2014 en zal bijna twee jaar duren.

Waar mogelijk doet Waterwegen en Zeekanaal NV kleine ingrepen, zoals de plaatsing van betonnen waterkeringen bij woonkernen langs de Dender.

Gecontroleerd overstromingsgebied

Het Denderbellebroek is een gecontroleerd overstromingsgebied dat zorgt voor de buffering van afvoerwater wanneer de Dender niet rechtstreeks in de Zeeschelde kan lozen (dat is het geval bij hoogwater). De uitwateringsconstructie voor het Denderbellebroek dateert van 2012 en zorgt voor een snellere evacuatie van het gebufferde water, zodat de bergingscapaciteit sneller vrij komt en de achterliggende beken worden ontlast.

Regelmatig overleg

  • In 1995 werd een samenwerkingsakkoord afgesproken tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.  Tijdens periodes van hevige of langdurige regenval wordt met de Waalse waterwegbeheerder, de Service Public de Wallonie (SPW), afgesproken om het waterpeil op de Dender te verlagen.
  • Met de Vlaamse Milileumaatschappij (VMM) wordt in geval van hevige regenval afgesproken om het waterniveau in het overstromingsbekken van de Marke zoveel mogelijk te laten zakken. Ook op andere momenten zit Waterwegen en Zeekanaal NV samen met de VMM, onder andere binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW). Na de overstromingen van 2010 bestaat een globaal actieplan ‘overstromingen’, waarin de verschillende acties van alle waterwegbeheerders vermeld staan. Meer info.
  • Conform de Europese overstromingsrichtlijn moeten Overstromingsrisicobeheerplannen (ORPB’s) opgemaakt worden voor een aantal waterlopen in Vlaanderen, waaronder ook de Dender. Uit dit ORPB vloeien straks maatregelen voort om de wateroverlast te  beperken. Meer info op www.waterveiligheid.be