De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de Dendergemeenten bekijken de mogelijkheid om toeristische borden te plaatsen langs de Dender. Op de borden zien pleziervaarders in een oogopslag de eerstvolgende halte en aanmeerplaats.

Recreatie

De Dender is een aantrekkelijke rivier en leent zich uitermate goed voor recreatie. Op het water is er ruimte voor pleziervaart en watersporten, vanop de oevers kan worden gehengeld. De jaagpaden worden dan weer intensief gebruikt door wandelaars en fietsers. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV  heeft aandacht voor de recreatief-toeristische functie van de waterwegen en investeert in de uitbouw van een netwerk van recreatieve voorzieningen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de recreatie niet in conflict mag komen met de beroepsscheepvaart. Goede afspraken zijn dus noodzakelijk.  

De waterwegbeheerder krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is om nieuwe waterrecreatieve infrastructuur in te planten, zoals jachthavens, aanmeer- en aanlegplaatsen. Ook over veerdiensten en over voorzieningen voor kleine schepen die met spierkracht worden voortbewogen (kano, kajak, roeiboot, ...) worden regelmatig vragen gericht aan Waterwegen en Zeekanaal NV. Om een antwoord te kunnen formuleren op al deze vragen hanteert de waterwegbeheerder een “beleidsvisie recreatie

Niet-gemotoriseerde recreatie

De Dender ontdekken vanop de kajak, kano of roeiboot?  De Dender is één van die waterlopen waar het heerlijk peddelen is. Vertrekken kan vlakbij het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen, aan jeugdherberg ’t Schipken. Of in Pollare bij Ninove. In het totaal is het traject Geraardsbergen-Ninove ongeveer 20 km lang.  Langs het traject zijn verschillende aanlegsteigers en houten trappen aangelegd. Stuwen en sluizen zijn een hindernis voor kanoërs en kajakkers. Om veiligheidsredenen moet je er uitstappen. Er zijn uitstapplaatsen voorzien aan de sluis van Idegem en Pollare. Je mag in geen geval de sluiskolk gebruiken om door te steken. Op www.waterrecreatie.be vind je alle regels waarmee je rekening moet houden.

Waterwegen en Zeekanaal NV geeft bij de uitwerking van de “beleidsvisie recreatie” prioriteit  aan de uitbouw van in- en uitstapplaatsen voor kano en kajak op de Dender aan de sluizen in Dendermonde, Denderbelle, Aalst, Teralfene, Denderleeuw, Pollare, Idegem en Geraardsbergen.

Gemotoriseerde waterrecreatie

De Dender is een heel geschikte rivier voor pleziervaart, het is er rustig en idyllisch varen. Er zijn heel wat aanmeerplaatsen die strategisch liggen aan fietsknooppunten en historische steden, zodat je vanaf je boot mooie fietstochten kan maken in de natuur van het Scheldeland of je kan steden als Aalst, Ninove en Dendermonde bezoeken. Waterski en snelvaart zijn op de Dender verboden, omwille van veiligheidsredenen en om het afglijden van de oevers tegen te gaan.
Langsheen de Dender zijn er vier jachthavens (met uitgebreide service); eentje in Pollare, eentje in Aalst (VVW Aalst VZW) en twee in Geraardsbergen (VVW Den Bleek en ’t Schipke). Daarnaast is er een aanmeerplaats (met beperkte service inzake water- en elektriciteitsvoorziening) in Ninove. Tenslotte zijn er op de Dender ook vier aanlegsteigers (zonder service); een aanlegsteiger voor passagiersvaart in Geraardsbergen en in Ninove, een aanlegsteiger voor pleziervaart aan de Zwarte Flesbrug in Ninove en een steiger aan de nieuwe verlaagde stadskaai in Aalst aan het Werfplein, waar ook passagiersvaartuigen gemakkelijk kunnen aanmeren.
De reglementering voor pleziervaart op de Dender vind je op deze website.

Evenementen op en langs de Dender

Er worden op en langs de Dender heel wat evenementen georganiseerd zoals wieler-, loop- en zwemwedstrijden, kano- en kajaktochten, wedstrijden voor modelschepen, wandelhappenings, roei- en zeilwedstrijden, vlottentochten, wakeboarding en  big jumps, ...
Uiteraard is het belangrijk dat alles steeds vlot en veilig kan verlopen. Om een evenement op of langs de Dender te organiseren heb je een toelating nodig. Lees er meer over op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Hengelen

Vissers halen hun hartje op aan de boorden van de Dender. Vooral langs het jaagpad tussen Aalst en Geraardsbergen neemt het aantal hengelaars stelselmatig toe.  De aanleg van visplaatsen met onder andere hengelsteigers wordt voor de Dender uitgewerkt en gerealiseerd door de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen.  De hengelkaart voor Oost-Vlaanderen vind je hier.
Als hengelaar moet je rekening houden met een aantal regels, die je kan terugvinden op www.waterrecreatie.be.
De beperkte beschikbare ruimte langs het jaagpad kan immers aanleiding geven tot conflictsituaties tussen hengelaars en andere gebruikers van het jaagpad. De wetgeving zegt dat hengelen is toegelaten zolang dit de exploitatie en het gebruik van de waterweg en de scheepvaart niet hindert.  Sportvissers moeten bovendien beschikken over een vergunning, het zogenaamde visverlof. Dit visverlof wordt aangevraagd en uitgereikt door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Recente realisaties

  • De vernieuwing van het jaagpad tussen Zandbergen (Geraardsbergen) en aan de sluis in Pollare (Ninove) over een lengte van 2 km.
  • De passage ter hoogte van de sluis van Idegem vormde een knelpunt voor kanoërs en kajakkers. In opdracht van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen werd op de rechteroever van de Dender een in- en uitstapplaats gebouwd.
  • De bouw van een ontbrekende wachtsteigers voor pleziervaart tussen Ninove en Geraardsbergen.
  • De uitbreiding van de aanmeersteiger voor passagiersvaart ter hoogte van het provinciaal domein De Gavers.
  • De bouw van een nieuwe aanmeersteiger voor passagiersvaart en pleziervaart op de Dender in Dendermonde.
  • Voor het verbeteren van de visstand op de Dender wordt een ontwikkelingsplan opgesteld: ter hoogte van sluizen worden er vispassages voorzien. Verder wordt de visstand gestimuleerd door waar mogelijk de oevers aan te leggen volgens de principes van natuurtechnische milieubouw.

Jaagpaden

Jaagpaden zijn in de eerste plaats dienstwegen die ervoor zorgen dat de waterwegbeheerder vlot de Dender kan bereiken voor onderhoudswerken, eventuele interventies, enz.. Hoewel het in strikte zin dus geen fiets- of wandelpaden zijn, is fietsen en wandelen er wel toegestaan. Er wordt dan ook dikwijls gebruik gemaakt van deze recreatieve functie door fietsers, mountainbikers, wandelaars, joggers, rolschaatsers en skateboarders.  Wie er allemaal op het jaagpad langs de Dender mag komen, kan je bekijken op deze website. Wil je tijdelijk gebruik maken van een jaagpad, dan heb je een vergunning nodig. Raadpleeg daarvoor eveneens de website van Waterwegen en Zeekanaal NV.

De maximaal toegelaten snelheid op jaagpaden bedraagt voor alle gebruikers ervan 30 km/u. In de bebouwde kom, bij het kruisen van wegen, op sluisvallen of in bochten met een belemmerd uitzicht, wordt de snelheid zelfs beperkt tot 10 km/u. Hieronder vind je de gemeenschappelijke visie van de Vlaamse waterwegbeheerders over het gedeeld gebruik van jaagpaden.