Momenteel werkt de waterwegbeheerder aan het ontwerp van de nieuwe stuw in Denderbelle. Dit project is erg belangrijk voor de toekomstige opwaardering van de Dender: tussen Aalst en Dendermonde wil Waterwegen en Zeekanaal NV eenrichtingsverkeer voor schepen tot 1350 ton mogelijk maken. Daarom wordt er in Denderbelle ook een nieuwe sluis gebouwd.

Economie

De Dender stroomt binnen de Vlaamse Ruit, het stedelijke netwerk tussen Antwerpen, Leuven, Brussel en Gent. Ondanks die gunstige ligging binnen de Vlaamse Ruit, hebben de economische activiteiten langsheen de Dender vooral een lokaal karakter. Industriële activiteiten vinden vooral plaats in Ninove en Aalst. Voor de rest wordt de Dendervallei getypeerd door landbouw en veeteelt.

Bevaarbaarheid

Van Geraardsbergen tot Aalst kunnen er schepen varen tot 350 ton. Vanaf Aalst tot Dendermonde kunnen schepen varen met een vracht tot 600 ton. Enkel opwaarts de sluis in Dendermonde kunnen er momenteel op schepen van 1350 ton worden gelost.

Binnenvaart

Het loont zeker de moeite om de beroepsvaart op de Dender verder uit te bouwen. Het potentieel van de Dender op het vlak van vervoer ligt vooral op het vlak van zand, grind, granen, afval, bulk en tankvaart. Het aantal schepen en de vervoerde vracht is de laatste jaren stabiel gebleven. Aan de sluis van Dendermonde is sprake van een stijgende trafiek. De opwaardering van de Dender tot 1350 ton zal een positieve invloed hebben op de beroepsvaart. Daarnaast zijn er nog diverse projecten om de Dender te herwaarderen voor beroepsvaart. Infrastructuurwerken en  vernieuwende vervoers- en overslagconcepten en scheepstypen moeten de binnenvaart nieuwe impulsen geven.

Industrie

Er zijn vandaag verschillende bedrijven die de Dender gebruiken als transportweg voor het vervoer van hun goederen. Deze bedrijven situeren zich allemaal tussen Aalst en Dendermonde, waar de waterweg een diepgang heeft van minimum 2,50 m. Vanaf de sluis van Aalst tot de zwaaikom van Aalst, gelegen net voorbij de Zeebergbrug bedraagt de diepgang 2,30 m. Verder tussen Aalst tot aan de gewestgrens bedraagt de diepgang 1,90m.

Noodzakelijke ingrepen

Aalst en Dendermonde wil Waterwegen en Zeekanaal NV eenrichtingsverkeer met schepen van 1350 ton mogelijk maken. Om dat mogelijk te maken worden volgende werken gepland