Nieuwe stuw en sluis in Aalst - Minister Weyts op werfbezoek

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft op woensdag 6 april de eerste aarde uitgegraven voor wat de nieuwe Denderstuw en -sluis van Aalst wordt. Samen met burgemeester Christoph D’Haese, een delegatie van schepenen en gedelegeerd bestuurder Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal NV werden de grootscheepse in gang gezet. Vlaanderen investeert maar liefst 28 miljoen euro in de toekomst van de scheepvaart en meer waterveiligheid.

Met het uitgraven van de bouwkuip komen de werken op kruissnelheid. Tijdens de voorbereidende werken werd het werfterrein bouwrijp gemaakt. De aannemer bouwde ook een tijdelijke werfbrug zodat er een vlotte verbinding tussen beide oevers ontstond en de overlast voor de buurt zo beperkt mogelijk blijft. Nu wordt naast de Dender een nieuwe stuw en sluis gebouwd, die dan in een later stadium verbonden wordt met de rivier. Tegelijkertijd voert de aannemer ook oeverwerken uit over de lengte van 1 kilometer, tussen de toekomstige locatie van de nieuwe en de huidige stuw. Deze werken zijn noodzakelijk omdat het waterpeil en het bodempeil door de herlocalisatie verlaagd zullen worden.