Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft op woensdag 6 april de eerste aarde uitgegraven voor wat de nieuwe Denderstuw en -sluis van Aalst wordt. Samen met burgemeester Christoph D’Haese, een delegatie van schepenen en gedelegeerd bestuurder Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal NV werden de grootscheepse werken in gang gezet.

Het jaagpad tussen het verlengde van de Louis Camusstraat en de Zeebergbrug zal tegen de zomer tijdelijk terug open gaan. De aannemer legt een tijdelijk stukje jaagpad aan langs de spoorweg. Hierdoor kan het jaagpad nog voor de zomer terug opengesteld worden voor voetgangers en fietsers.

Aalst

Nieuwe stuw en sluis

Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt een nieuwe stuw en sluis in Aalst. Ook de oevers worden heringericht. Zo kan wateroverlast vermeden worden en blijft de Dender ook in de toekomst bevaarbaar. Ondertussen maakt de stad Aalst meer ruimte vrij om te wonen langs het water. Beide projecten maken wonen en werken langs de Dender aangenamer en veiliger. De werken op het terrein gingen in maart 2015 van start en zullen minstens 5 jaar duren.